Screenshot

Garfield Coop Złap

Garfield Coop Złap:

Kurcząt jaj w kurniku. Pomoc Garfield złapać jak najwięcej jajek, jak tylko może.