Screenshot

Opieka Krowa Holstein

Opieka Krowa Holstein:

To twoja krowa, która jest przechowywana w podwórku swojego domu. Kochasz, aby dbać o krowy w swoim wolnym czasie. W ciągu ostatnich kilku dni, byłeś zajęty swoją pracą, że nie można zadbać o swoje krowy i tak stało się bardzo brudny. Dziś można umyć krowę czyste, karmić trawy do niego i podać wodę do picia, a po tym czasie można wydoić krowę, które można wykorzystać do gotowania.