Screenshot

Holstein Cow Care

Holstein Cow Care:

Detta är din ko som hålls på bakgården av ditt hus. Du älskar att ta hand om din ko på fritiden. Under de senaste dagarna, var du upptagen med ditt arbete som du inte kan ta hand om din ko och så blev det mycket smutsiga. Idag kan du tvätta ko ren, mata gräs till det och ge vatten att dricka och efter att du kan mjölka kon som du kan använda för matlagning.