CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

ตุ๊กตาบาร์บี้ Makeover บ้าน

Screenshot

ตุ๊กตาบาร์บี้ Makeover บ้าน

ตุ๊กตาบาร์บี้ Makeover บ้าน:

ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นสาวสวยและเธอรักบ้านของเธอจะเหมือนกัน เธอสนุกกับการตกแต่งและการใช้สีที่น่าตื่นตาตื่นใจกับสีสันให้ห้องของเธอ เธอจะได้รับพร้อมที่จะทำความสะอาดและตกแต่งเพราะเธอต้องการที่จะเปลี่ยนบ้านของเธอในสถานที่ที่สวยงามจะมีชีวิตอยู่และมีความสนุกสนาน ในเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เรียกว่าตุ๊กตาบาร์บี้ Makeover บ้านเธอจะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาด

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

ตุ๊กตาบาร์บี้ Makeover บ้าน