CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

กัปตันอเมริกา Rush

Screenshot

กัปตันอเมริกา Rush

กัปตันอเมริกา Rush:

กัปตันอเมริกาเป็นอีกครั้งพยายามที่จะกอบกู้โลกครั้งนี้อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มหากาพย์ของเขา! ในการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์กัปตันอเมริกา Rush คุณไปยังรุ่น LEGO ของกัปตันอเมริกาผ่านถนน ส่งดีหลบอุปสรรคและยิงลงคนเลวออกจากถนน

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

กัปตันอเมริกา Rush