CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

ซอมบี้ระบบการปกครอง

Screenshot

ซอมบี้ระบบการปกครอง

ซอมบี้ระบบการปกครอง:

ในระบอบการปกครองซอมบี้คุณหมอด้วยปืนของซอมบี้จะกลายเป็นมนุษย์อีกครั้ง มี 3 ประเภทของกระสุนที่ช่วยให้คุณได้รับซอมบี้และเปิดให้หลัง

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

ซอมบี้ระบบการปกครอง