Screenshot

Animal Artist

Animal Artist:

Chọn một con vật từ loạt cung cấp trong trò chơi và cố gắng để vẽ lên bảng. Bạn có thể chọn một con mèo, một con sóc, một con rắn, một con voi hoặc thậm chí một con cá heo. Vẽ đã bao giờ thú vị!