Screenshot

Ariel Bất Cắt tóc

Ariel Bất Cắt tóc:

Các nàng tiên cá nhỏ tò mò là cho một kiểu tóc mới. Giúp cô tìm thấy một kiểu tóc thật sự phù hợp của mình.