Screenshot

Battle Force

Battle Force:

Bạn là một người lính ưu tú, bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ bằng cách giết tất cả kẻ thù của bạn. Nâng cấp kỹ năng và vũ khí của bạn để được phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh bạn.