Screenshot

Burrito Bison

Burrito Bison:

Trong game hành động Burrito Bison bạn đang bị bắt cóc để Candyland, nơi bạn có để chiến đấu trong các đấu trường. Hãy cố gắng thoát bằng cách bay như xa càng tốt bằng cách sử dụng người gummy với đất trên. Kiếm được tiền mặt và mua nâng cấp để bay càng xa càng tốt để cuối cùng thoát khỏi vùng đất kẹo.