Screenshot

Cheese Inspector

Cheese Inspector:

Giúp con chuột bạch để thu thập bánh rán. để hoàn thành một cấp độ, bạn sẽ nhận được các pho mát bằng cách tránh các chướng ngại vật.