Screenshot

giảm giá Mayonnaise

giảm giá Mayonnaise:

Nền tảng trò chơi hành động Giảm giá Mayonnaise là tất cả về hành động cường độ cao! Chống lại các đơn vị đối phương mà cố gắng để giết bạn và chạy nhanh như bạn có thể bởi vì một con sâu khổng lồ là sau khi bạn! Tồn tại càng lâu càng tốt.