Screenshot

Trái đất Taken 1

Trái đất Taken 1:

Một game bắn súng hành động khải huyền thiết ở giữa một cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Hầu hết con người và động vật đã được xóa sổ khỏi hành tinh, các hệ sinh thái đã bị thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của người ngoài hành tinh, và không khí đã được thực hiện unbreathable cho hầu hết các sinh vật đất, kể cả con người. Rất ít người vẫn còn sống. Chúng được phân tán, cất giấu trong nơi trú ẩn ngầm và chiến đấu của họ để tồn tại là một vô vọng.