Screenshot

Fruit of Pirate King 2

Fruit of Pirate King 2:

Trên đảo có đầy đủ các cơ hội, vua cướp biển sử dụng sức mạnh của nước, lửa, sấm sét và đất của trái cây để giết tất cả các enimys và thu thập các phần của bản đồ kho báu, và cuối cùng đã có được kho tàng lớn!