Screenshot

Garfield Coop Catch

Garfield Coop Catch:

Những con gà đang đẻ trứng trong chuồng. Trợ giúp Garfield bắt như trứng nhiều như ông có thể.