Screenshot

Hobo Brawl

Hobo Brawl:

anh chàng vô gia cư này thức dậy ở phía sai trái của các thùng rác và quyết định lấy nó ra trên MỌI NGƯỜI!