Screenshot

Hobo tù Brawl

Hobo tù Brawl:

Sử dụng combo đặc biệt để nhổ, shit và đi tiểu trên các tù nhân và cai ngục và cố gắng thoát khỏi nhà tù. Sử dụng các phím mũi tên để đi bộ, tab gấp đôi các phím mũi tên để chạy, bấm A để đấm, S để kick. Nhấn P để tạm dừng trò chơi và xem các combo đặc biệt.