CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Thánh Lễ Mayhem Zombie Apocalypse

Screenshot

Thánh Lễ Mayhem Zombie Apocalypse

Thánh Lễ Mayhem Zombie Apocalypse:

Bảo vệ hầm của bạn, nâng cấp vũ khí của bạn và đi vào zombie điên giết chết Spree! Phím mũi tên để di chuyển và nhảy / Mục đích tháp pháo và rocket.Spacebar cháy hoặc sử dụng weapons.1 đến 10 để chọn vũ khí phím X để sử dụng xe, thùng mở và sử dụng tháp nhỏ

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Thánh Lễ Mayhem Zombie Apocalypse