Screenshot

Max Fury chết Racer

Max Fury chết Racer:

Race đến dòng kết thúc như bạn súng xuống trình điều khiển khác và tránh đạn nhằm vào bạn. Kiếm được tiền mặt và làm tăng chỉ số của các xe điên của bạn.