CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Minion Bệnh viện phục hồi

Screenshot

Minion Bệnh viện phục hồi

Minion Bệnh viện phục hồi:

The Evil Boss một lần nữa dừng tay sai không đến được vương miện và một trong số họ đã bị thương nghiêm trọng. Vội vã đến bệnh viện để phục hồi lâu, ông được tìm thấy với một số gãy xương, chấn thương và sự yếu kém nói chung. Hãy là một bác sĩ tốt và điều trị các minion để anh có thể trở lại cuộc đua để đánh bại ác Boss.

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Minion Bệnh viện phục hồi