Screenshot

Minion Messy

Minion Messy:

Tiếp theo chúng ta có cho bạn ngày hôm nay một trò chơi, một trò chơi mới, trong đó nhân vật chính là một trong những người bạn Minion của bạn. Nó có vẻ như họ đã bỏ lỡ bạn, vì vậy họ đã quyết định cung cấp cho bạn một trò chơi mới, trong đó bạn có thể dành nhiều thời gian với nhau. Trò chơi này là một loại lộn xộn của trò chơi mà trong đó bạn được mời đến tham gia cùng họ và giúp họ làm sạch. Các hướng dẫn của trò chơi được cung cấp, vì vậy bạn sẽ có thể để làm sạch chúng mà không gặp rắc rối. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được tất cả các công cụ làm sạch và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ thích chơi trò chơi mới mà chúng tôi có cho bạn. Hãy vui vẻ với người bạn Minion của bạn trong trò chơi mới mà chúng tôi đã quyết định cung cấp tiếp theo. Thưởng thức!