Screenshot

quái vật phiêu lưu

quái vật phiêu lưu:

Giúp hướng dẫn con quái vật này rất ít khi ông cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong khi tránh kẻ thù của mình trong trò chơi vui nhộn này.