Screenshot

Quái vật Cosplay cao

Quái vật Cosplay cao:

Girls, làm bạn yêu thích Monster High? Nếu bạn làm thế, thì đây là trò chơi hoàn hảo cho bạn. Nó được gọi là Monster High Cosplay và tôi chắc chắn bạn sẽ yêu mến nó. Bạn sẽ có thể sử dụng kỹ năng sáng tạo của mình để biến đổi một cô gái dễ thương thành một trong những sinh viên cao quái vật yêu thích của bạn, bằng cách sử dụng trang điểm và trang phục đẹp. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trang điểm tuyệt vời? Đừng lãng phí thời gian và bắt đầu trò chơi gọi là Monster Cosplay cao và chọn nhân vật yêu thích của bạn.