CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Papa Louie 3: Khi sundaes tấn công

Screenshot

Papa Louie 3: Khi sundaes tấn công

Papa Louie 3: Khi sundaes tấn công:

Papa Louie 3 là phần thứ ba của loạt platformer cực kỳ phổ biến này. Thời gian này, bạn sẽ được khám phá vùng đất của bên ngọt ngào Munchmore của. Chỉ cần không để cho kẹo đánh lừa bạn, nó nguy hiểm ra khỏi đó! Nó lên đến Captain Cori để cứu Papa Louie và phần còn lại của các khách hàng từ Radley Madish, luau LePunch, và một đội quân vô tận của nhớt Sundaesauruses!

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Papa Louie 3: Khi sundaes tấn công