Screenshot

Rail of Death

Rail of Death:

Trong đường sắt hành động trò chơi của Death mục tiêu của bạn là để ở lại còn sống càng lâu càng 150 giây chạy đua trong những mỏ có toa xe của bạn. Thu thập đá quý và vàng và sử dụng nó để upgarde kỹ năng của bạn.