Screenshot

Randys Empire

Randys Empire:

Trong phiêu lưu giải đố Randys Empire bạn là Randy và bạn chỉ cần ra khỏi nhà tù. Bây giờ là thời gian để trở thành con chó đầu của thế giới ngầm tội phạm. Escpae một vụ ám sát và truy tìm người đàn ông mà muốn bạn chết.