CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Sift Thủ trưởng ten hành 3

Screenshot

Sift Thủ trưởng ten hành 3

Sift Thủ trưởng ten hành 3:

Vinnie và nhóm của ông đang phải đối mặt với một gia tộc đầy hận thù mà sẽ mang lại cho họ để theo dõi các thủ phạm hay thủ phạm xuống. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch, khi đột nhiên Vinnie thấy mình ở nơi tồi tệ nhất có thể! Một trò chơi hành động nhịp độ có tính năng outs cổ điển bắn, bắn tỉa, võ gần và đuổi theo xe dữ dội.

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

Sift Thủ trưởng ten hành 3