Screenshot

Snail Bob

Snail Bob:

Trong trò chơi đố Snail Bob nó là mục tiêu của bạn để có được ốc Bob đến lối ra của từng cấp bằng cách sử dụng các mặt hàng và cơ khí để xóa các chướng ngại vật.