Screenshot

Siêu Bro Throw

Siêu Bro Throw:

Mục đích của trò chơi là để ném bro tại dude người là khủng bố các đường phố, nhưng trước tiên bạn phải có được họ. Điều đó có nghĩa là tránh buzzsaws, chai vỡ và dây điện. Các công cụ thông thường.