Screenshot

Swapster

Swapster:

Trao đổi các khối để loại bỏ tất cả các khối màu tím xấu trong khi vẫn giữ tất cả các khối màu cam tốt trong vở kịch.