CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

The Big thoát 2: Trái đất phiêu lưu

Screenshot

The Big thoát 2: Trái đất phiêu lưu

The Big thoát 2: Trái đất phiêu lưu:

Alex đã đến trái đất trên một chuyến đi tốt đẹp, nhưng đầu tiên ông cần phải biết tất cả về hành tinh của chúng ta cũng về bẫy và chướng ngại vật. Trợ giúp anh ta vượt qua tất cả những trở ngại và có được anh ta an toàn để con tàu của mình. Hoàn thành tất cả các cấp của nền tảng trò chơi này arcede đẹp và đưa Alex an toàn.

CYCLOPGAMES - Free Online Games - 

The Big thoát 2: Trái đất phiêu lưu