Screenshot

các Swords

các Swords:

Side di chuyển trò chơi chiến đấu. Ra lệnh cho các thành viên nhóm của bạn và cố gắng để đánh bại các daemon together.Instructions Sử dụng WASD để di chuyển, J để tấn công, K để nhảy, L để chặn. Nhấn U để đặt hàng bạn bè của bạn để tấn công, tôi để đặt hàng để bảo vệ.