Screenshot

Transmorpher 2

Transmorpher 2:

câu đố platformer trò chơi, nơi bạn chơi như là một sinh vật biến hình. Khám phá một tàu vũ trụ ngoài hành tinh và hấp thụ các sinh vật khác nhau cố gắng để tiếp cận từng thoát và trốn thoát. Bạn có thể sử dụng các hình thức và khả năng của các sinh vật hấp thụ để vượt qua các cấp trò chơi khác nhau, giải quyết các câu đố đơn giản và thú vị.